Lage kosten: Vanaf € 53.= all-in per persoon bij vergoeding door de Raad voor Rechtsbijstand. 
Partijen gaan op zoek naar een oplossing die aansluit bij hen beiden en alle partijen dienen naar afloop tevreden te zijn.
Er wordt geen beslissing genomen door een onafhankelijke derde met het risico dat er alleen verliezers zijn.
acta advocaten en mediators graafseweg 51 6512 BR NIJMEGEN 024 323 90 16 info@acta-advocaten.nl
scheidingsmediation 2/3 De volgende zaken komen o.a. bij een scheidingsmediaton aan bod: - Een ouderschapsplan waarin de afspraken over de kinderen worden vastgelegd. - De hoogte van de kinderalimentatie: ibehoefte en draagkracht. - partneralimentatie: theorie en maatwerk. - De afwikkeling van het huwelijksvermogen / huwelijkse voorwaarden: o.a. inboedelverdeling, verdeling auto, aandelen en schulden; - De afspraken omtrent de woning. Doordat Leonie van Sommeren advocaat-mediator is, is zij bevoegd het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in te dienen. Het kind centraal Bij een scheiding of verbreking van de relatie eindigt uw leven samen als partners. Uw relatie als ouders van uw kinderen blijft bestaan. In een ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over de toekomst van de kinderen. Bij het opstellen van het ouderschapsplan is het in het belang van de kinderen dat naar hun wensen wordt geluisterd. Leonie Van Sommeren nodigt indien gewenst kinderen vanaf 4 jaar uit voor een gesprek waarin zij, op een manier die bij het kind past, de wensen van het kind onderzoekt. Hierbij wordt geluisterd naar wat het kind wil. website Villa Pinedo < >