acta advocaten en mediators graafseweg 51 6512 BR NIJMEGEN 024 323 90 16 info@acta-advocaten.nl
personen- en familierecht Wij hebben een jarenlange ervaring op het gebied van familierecht en kunnen u bijstaan op het gebied van: - echtscheiding - contact- en zorgregelingen rond de kinderen - partner- en/of kinderalimentatie - verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap - afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden - verevening van pensioenen - adoptieprocedure - ouderlijk gezag - ondertoezichtstelling - uithuisplaatsing - naams- of geslachtswijziging In het familierecht is de relatie tussen de partijen van groot belang. Vooral voor de kinderen is een goede communicatie tussen de ouders essentieel. Voorkomen moet worden dat kinderen knel komen te zitten tussen hun ouders. De overheid onderkent dit en bepaalt daarom dat bij echtscheiding ouders in onderling overleg een ouderschapsplan moeten opstellen. Ook rechters geven er de voorkeur aan dat partijen in overleg tot afspraken komen. Wij proberen dan ook waar mogelijk een procedure te voorkomen. Als een procedure onvermijdelijk is, zullen wij uiteraard voor de rechtbank uw belang verdedigen. Wanneer u ruzie wilt voorkomen en de communicatie in stand wilt houden, bijvoorbeeld ter wille van de kinderen, kunt u er ook voor kiezen om te scheiden met behulp van scheidingsmediation.