13 mei 2019 - Vooraankondiging

Per 1 augustus 2019 gaan 3 kantoren de krachten bundelen: A-FIRM Advocatuur te Ravenstein, ZUIVER Advocatuur te Nijmegen en ACTA advocaten en mediators gaan samen verder. Rob Kamphuis van A-Firm en Lonneke Cox van Zuiver zullen, samen met Eveline Maalsen en Leonie van Sommeren van Acta, vanaf 1 augustus a.s. het nieuwe team vormen en samen gaan werken onder de naam Acta advocaten en mediators, op de locatie van ACTA te Nijmegen aan de Graafseweg 51. Het team heeft er zin in en zal u met raad en daad bijstaan op de rechtsgebieden zoals u van ACTA al kende (mediation, familie- en jeugdrecht, arbeidsrecht, strafrecht (ook slachtofferzaken), sociaalzekerheidsrecht en vreemdelingenrecht), nu aangevuld met erfrecht en letselschade-zaken. Het samengaan van onze kantoren willen we feestelijk inluiden met een lezingenmiddag op donderdag 12 september a.s. van 14.00 tot 16.00 uur, met aansluitend een borrel. Collega's, noteer alvast de datum! We doen ons best bij NOVA en VFAS om 2 PE-punten hiervoor te verkrijgen. De uitnodiging en het exacte programma volgen nog. Het nieuwe team van ACTA heet u alvast van harte welkom! Remy Janischka verlaat ons kantoor Per 1 mei 2019 heeft Remy Janischka ons kantoor verlaten. Wij wensen hem veel succes met zijn nieuwe kantoor! Gratis juridisch spreekuur verplaatst U kunt elke vrijdag tussen 14.00 en 15.00 terecht bij Acta Advocaten en Mediators voor een gratis juridisch advies. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u terecht met vragen over onder andere familiezaken, uitkeringen, scheidingen, ontslag, ambtenarenzaken, juridische hulp aan slachtoffers, strafzaken en mediation. U bent welkom op de Graafsweg 51 in Nijmegen. De koffie staat klaar. 10 september 2018 - Dag van de Scheiding (14 september) Eén op de drie stellen gaat scheiden, voor de vereniging van Familie- en Erfrechtadvocaten en mediators (vFAS) aanleiding om de ‘Dag van de Scheiding’ in het leven te roepen. Op deze dag geven vFAS-advocaten gratis informatie over scheiden. Klik hier voor meer informatie over de vFAS en de ‘Dag van de Scheiding’.

27 juli 2018 - Inloopspreekuur in de vakantie.

In de vakantieperiode is er geen inloopspreekuur. De eerstvolgende gelegenheid is op donderdag 23 augustus.

7 oktober 2017 - Nieuw bij Acta: levensmiddelenrecht, uw dagelijks brood

Iedereen heeft dagelijks te maken met levensmiddelenrecht en in het bijzonder met de verpakkingen en etiketten van producten. De meeste mensen als consument tijdens het boodschappen. De een is hierbij meer bewust bezig met wat er op de verpakkingen staat vermeld en wat de ingrediënten zijn dan de ander. Als belangrijk uitgangspunt geldt hierbij dat er geen misleiding mag zijn over het product dat wordt gekocht. Bovendien moet de samenstelling van een product kenbaar en volledig zijn. Lees hier verder.

20 juli 2017 - Verkeersoverlast Graafseweg van 26 juli tot 3 september 2017

Vanaf woensdag 26 juli tot en met zondag 3 september vinden er werkzaamheden plaats aan de Graafseweg op het gedeelte tussen het Keizer Karelplein en de Rozenstraat. Dit kan gevolgen hebben voor uw bezoek aan ons kantoor. Kijk voor meer informatie op: www.nijmegen.nl/graafseweg

19 mei 2017 - Reactie VSAN op uitspraken Teeven

Oud-staatsecretaris Teeven heeft doelbewust bezuinigd op de advocatuur om het werk van strafadvocaten te bemoeilijken. Dat zegt Teeven in de Groene Amsterdammer van 18 mei jl. Deze schokkende uitspraken zijn aanleiding voor een onafhankelijk onderzoek en terugdraaiing van de bezuinigingen, stelt de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN). Aanleiding voor de VSAN een brief  te sturen naar de Tweede Kamer. Lees die brief hier.

4 april 2017 - Nieuw: gratis juridisch spreekuur

U kunt elke donderdag tussen 14.00 en 15.00 terecht bij Acta Advocaten en Mediators voor een gratis juridisch advies. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u terecht met vragen over onder andere familiezaken, uitkeringen, scheidingen, ontslag, ambtenarenzaken, juridische hulp aan slachtoffers, strafzaken en mediation. U bent welkom op de Graafsweg 51 in Nijmegen. De koffie staat klaar.

29 september 2016 - Uitbreiding team Acta advocaten en mediators

Per 1 oktober 2016 zal Remy Janischka ons team binnen Acta advocaten komen versterken. Remy is een betrokken en gedreven advocaat. Hij is jarenlang werkzaam geweest bij een aantal vakbonden. Daarnaast werkte hij als zelfstandig juridisch adviseur voor een aantal MKB-bedrijven. Hij heeft ruime advies-en proceservaring met diverse procedures bij de kantonrechter, het UWV, de gemeente, de bestuursrechter en de Centrale Raad van Beroep op het gebied van het arbeidsrecht, onderwijsrecht, sociale zekerheidsrecht en ambtenarenrecht. Remy is als advocaat dienstverlenend, enthousiast, creatief en een echte teamplayer. Hij is ervan overtuigd dat het beste resultaat in goed overleg met de cliënt tot stand komt. Hij heeft het vermogen om een juridisch ingewikkeld probleem in begrijpelijk Nederlands terug te brengen naar een overzichtelijke situatie, om vervolgens in overleg de beste strategie te bepalen.

4 juli 2016 - Advocaten uit het hele land helpen vluchtelingen in Doetinchem

Advocaten van de Raad voor Rechtsbijstand voeren op De Kruisberg in Doetinchem gemiddeld 24 gesprekken per dag met vluchtelingen. 10 tot 12 advocaten zijn daar dagelijks fulltime mee bezig. Zij hebben elke dag de beschikking over vier tolken. Lees het hele artikel in De Gelderlander.

1 juli 2016 - Geen spreekrecht, wel spreektijd

De rechtbank Oost-Brabant heeft een hernieuwd verzoek van nabestaanden afgewezen om het spreekrecht uit te oefenen. Lees hier verder.

3 juni 2016 - Echtscheiding? Eerst een verplicht oriëntatiegesprek

Wie gaat scheiden en rechtsbijstand wil die door de overheid wordt betaald, moet eerst een verplicht het gesprek aangaan met een specialist. Dat schrijft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer. Lees het hele artikel op rtlnieuws.nl.

10 mei 2016 - In Nederland bepaalt de rechter of iemand schuldig is

…en niet het Openbaar Ministerie of de politie. Alleen voor eenvoudige wetsovertredingen kan daarvan worden afgeweken. Dat zegt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, in reactie op de berichtgeving in de Volkskrant over het straffen van drugscriminelen buiten de rechter om. Buiten de rechter om straffen kan door het openbaar ministerie via het zogenaamde ZSM traject. Hierbij is het voor verdachten niet altijd duidelijk wat er gebeurt en wat de gevolgen zijn. Soms wordt er ingestemd met een voorstel voor een straf om er ‘maar snel vanaf te zijn’ maar dit betekent wel dat er in ieder geval een strafblad ontstaat. Ons advies is om in ieder geval op basis van volledige informatie over de mogelijkheden een keuze te maken en niet te snel een handtekening te zetten onder een strafaanbod. 3 mei 2016 - Bestuurlijke boete en toetsing Met de invoering van de ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid’ in 2014 leggen de uitkerende instanties aan uitkeringsgerechtigden die zich niet aan de regels houden een boete op. Dit betekent dat de uitkeringsgerechtigde het bedrag dat hij onterecht heeft ontvangen terug moet betalen EN een boete moet betalen. Ook indien de uitkeringsgerechtigde te goeder trouw heeft gehandeld. De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de hoogte van de boete. Hierbij wordt o.a. gediscussieerd over de uitleg van het begrip ‘grove schuld’. Wanneer er sprake is van grove schuld kan de uitkerende instantie een hogere boete opleggen dan wanneer er sprake is van onzorgvuldig handelen. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 20 april jl. geeft een duidelijkere uitleg aan het begrip ‘grove schuld’.  De Centrale Raad van Beroep heeft met deze uitspraak bepaald dat het UWV moet bewijzen dat er sprake is van grove schuld. Het kan dus in uw voordeel zijn de hoogte van de boete te laten toetsen. Acta advocaten kan u hierbij helpen.   www.rechtspraak.nl

22 april 2016 - Spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden

De Eerste Kamer is op 12 april jl. akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden in de rechtszaal ruimer maakt.  Het spreekrecht is in 2005 ingevoerd om het slachtoffer meer zichtbaar te maken in het strafproces. Slachtoffers en nabestaanden mogen aan de rechter, de officier van justitie en de verdachte laten weten welke gevolgen het misdrijf voor hen heeft gehad. Ook draagt het spreekrecht vaak bij aan het verwerkingsproces. Slachtoffers en nabestaanden mochten echter niet spreken over de verdachte of het misdrijven zelf. Dit gaat veranderen. Slachtoffers van ernstige misdrijven of hun nabestaanden mogen vanaf 1 juli 2016 zeggen wat ze willen in de rechtszaal. Dinsdag 12 april jl. heeft de Eerste Kamer namelijk ingestemd met het nieuwe wetsvoorstel van minister Ard van der Steur. Dit wetsvoorstel, 'Wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden', vult in het Wetboek van Strafvordering het huidige beperkte spreekrecht van slachtoffers van ernstige misdrijven en nabestaanden aan tot een onbeperkt spreekrecht.  Tot nu toe mochten slachtoffers alleen vertellen wat het misdrijf voor hen persoonlijk betekent. Straks mogen ze ook zeggen wat ze vinden van de schuld van de verdachte en wat de straf zou moeten worden. Het nu aangenomen wetsvoorstel past in de trend om rechten van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces te verruimen. Eerder kregen zij recht op meer informatie en mogelijkheden om schadevergoeding te eisen. Een belangrijke verruiming was de invoering in 2005 van het spreekrecht: sindsdien mogen slachtoffers en nabestaanden in de rechtszaal vertellen over hun leed en de consequenties daarvan. In 2012 werd dit spreekrecht uitgebreid, onder andere door meer betrokkenen rond het slachtoffer spreekrecht toe te kennen. De regering wil met dit wetsvoorstel de positie van het slachtoffer tijdens het strafproces versterken. Acta advocaten staat slachtoffers in het strafrecht bij en helpt, eventueel in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland, ook bij het opstellen van een schriftelijke slachtofferverklaring of voorbereiding van dit spreekrecht. Tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel kunnen ook nabestaanden van slachtoffers van dood door schuld in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Als het Schadefonds het aannemelijk acht dat het slachtoffer om het leven is gekomen door een misdrijf zoals beschreven in artikel 6 Wegenverkeerswet (verkeersongeval met dood of letsel door schuld) of artikel 307 Wetboek van Strafrecht (dood door schuld), kan er een uitkering worden toegekend aan de nabestaanden. Contact Hebt u een vraag over het spreekrecht of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan 024-3239016, stuur een bericht via onze website of stuur een e- mail naar info@acta-advocaten.nl

15 april 2016 - Advocaat, wees geen doorgeefluik

Tegenstrijdig, juridisch onmogelijk of fiscaal rammelend – echtscheidingsconvenanten die door niet-advocaten worden opgesteld, zijn vaak onder de maat. Advocaten zouden ze dan ook niet ongezien mogen indienen, vindt familierechtadvocate Christiane Verfuurden. Lees hier het hele artikel uit het advocatenblad.

1 april 2016 - Kindvriendelijke advocatuur

Klik hier voor de vFAS nieuwsflits. Rapport Kinderombudsman   Op 30 maart heeft de Kinderombudsman het onderzoek : Verkenning kindvriendelijke advocatuur’ gepubliceerd. Uit het persbericht: “Gespecialiseerde advocatenverenigingen, zoals de vFAS, hebben in de afgelopen decennia hard gewerkt om de beroepsgroep verder te professionaliseren als het gaat om juridische kennis en mediationvaardigheden en met oog voor de belangen van betrokken kinderen. Mr. Dianne Kroezen, voorzitter van de vFAS: "Laten we de handen ineenslaan en ervoor zorgen dat een scheiding van de ouders niet langer zo'n belasting voor het kind vormt als nu nog regelmatig voorkomt, maar laten we ervoor zorgen dat het kind de juiste begeleiding krijgt, die het kind nodig heeft, waardoor ook het leven van het kind na de scheiding van zijn ouders weer door kan gaan." Klik hier voor het rapport en voor het persbericht klik hier.                                                                                                
acta advocaten en mediators graafseweg 51 6512 BR NIJMEGEN 024 323 90 16 info@acta-advocaten.nl