Lage kosten: Vanaf € 53.= all-in per persoon bij vergoeding door de Raad voor Rechtsbijstand. 
Partijen gaan op zoek naar een oplossing die aansluit bij hen beiden en alle partijen dienen naar afloop tevreden te zijn.

Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing. Met mediation gaat u zelf samen met de andere partij op zoek naar een oplossing die bij u past. Acta-advocaten is gespecialiseerd in mediation op meerdere rechtsgebieden: - Familierecht: o.a. scheiding, verbreking samenwoning, ouderschap; - Arbeidsrecht: o.a. verstoorde arbeidsrelatie, spanningen op de werkvloer, beëindiging contract; De mediator is de begeleider van het proces, hierin is zij neutraal en onafhankelijk. Uiteraard wordt alles vertrouwelijk behandeld. De mediator gaat met partijen op zoek naar een duurzame oplossing met oog voor de onderlinge communicatie. Mediation is gericht op herstel van het vertrouwen en op behoud van een (verbeterde) relatie. Vaak moeten en willen partijen immers met elkaar verder. Mr. L. van Sommeren is MFN-registermediator en lid van de VFAS Vereniging van Familierecht Advocaten en – Scheidingsmediators. Verder is zij ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand, waardoor u in aanmerking kunt komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand met de daarbij behorende lage kosten. Dubbele achtergrond Naast mediator is mr. van Sommeren ook advocaat. Zij is op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en de ontwikkelingen in de rechtspraak. Dit heeft als voordeel dat er veel informatie en inzicht bij partijen komt voordat zij tot afspraken komen. Verder kan zij een inschatting maken van de keuzes die rechters maken in soortgelijke geschillen. Een advocaat- mediator is bevoegd op te treden bij de rechtbank. Hierdoor is in procedures waarbij een verzoekschrift bij de rechtbank wordt ingediend aan het eind van het mediationtraject, alles in de hand van één persoon! scheidingsmediation mediation in arbeidszaken
Er wordt geen beslissing genomen door een onafhankelijke derde met het risico dat er alleen verliezers zijn.
acta advocaten en mediators graafseweg 51 6512 BR NIJMEGEN 024 323 90 16 info@acta-advocaten.nl