levensmiddelenrecht Levensmiddelenrecht, uw dagelijks brood. Iedereen heeft dagelijks te maken met levensmiddelenrecht en in het bijzonder met de verpakkingen en etiketten van producten. De meeste mensen als consument tijdens het boodschappen. De een is hierbij meer bewust bezig met wat er op de verpakkingen staat vermeld en wat de ingrediënten zijn dan de ander. Als belangrijk uitgangspunt geldt hierbij dat er geen misleiding mag zijn over het product dat wordt gekocht. Bovendien moet de samenstelling van een product kenbaar en volledig zijn. Dit klinkt vanzelfsprekend,  maar in de praktijk kan dit voor de producent/leverancier van een product nog wel wat hoofdbrekens opleveren. Wat mag niet en wat moet in ieder geval worden vermeld op een etiket, welke benaming van het product is wel of niet toegestaan zijn en hoe verstrek je de informatie bij verkoop via een webshop. Dit zijn nog maar een paar vragen die een rol spelen bij de samenstelling van een etiket. In de praktijk is het soms lastig om een algemene lijn te ontdekken en is het handelen van de voedsel- en warenautoriteit als controlerende instantie soms moeilijk voorspelbaar. Als belangrijkste bron van regelgeving geldt de EG Richtlijn betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Zelfs  met deze richtlijn in de hand is het niet altijd even eenvoudig te voorspellen of een bepaalde tekst of benaming op een product nu wel of niet is toegestaan. Wat te denken van de benaming Chocoladepasta of Vegetarisch gehakt? En mag je de term krabsalade gebruiken als het percentage krab minimaal is en er ook surimi in de salade zit? Bij een geconstateerde overtreding kan dit aanzienlijke gevolgen hebben, nieuwe etiketten moeten worden gemaakt, een bij de consument bekende productnaam mag plots niet meer worden gebruikt en boetes kunnen worden opgelegd.  En wat te denken van de reputatieschade bij de retail en consument? Naast de levensmiddelen geldt ook voor gezondheidsproducten dat niet alles maar mag worden vermeld. Er mag bijvoorbeeld niet zonder meer worden gesteld dat een bepaald middel een voordeel heeft voor de gezondheid. Een dergelijke gezondheidsclaim dient te worden getoetst aan ook weer Europese wetgeving. Bij toegestane gezondheidsclaims zijn er bovendien voorschriften van toepassing voor het toegestane woordgebruik. De (Europese) wetgever waakt ervoor dat de burger geen medische beloftes krijgt die een product strikt genomen niet waar kan maken. Last, but not least staat sommige Europese wetgeving op gespannen voet met de nationale wetgeving. Wanneer is dit van belang en wat te doen bij export? Al met al niet altijd even eenvoudig om een verpakking/etiket op te stellen en in het verlengde hiervan een reclameboodschap op te stellen. Het kan dan ook verstandig zijn om voordat een nieuw product en bijbehorende verpakking wordt gerealiseerd wordt bezien in hoeverre dit tot strijd met de regelgeving kan leiden. Heeft u vragen over dit onderwerp kunt u voor nadere informatie contact opnemen met mw mr E. Maalsen via e.maalsen@acta-advocaten.nl
acta advocaten en mediators graafseweg 51 6512 BR NIJMEGEN 024 323 90 16 info@acta-advocaten.nl