acta advocaten en mediators graafseweg 51 6512 BR NIJMEGEN 024 323 90 16 info@acta-advocaten.nl
arbeidsrecht Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid zijn er een aantal dingen veranderd. De belangrijkste verandering is de afschaffing van de kantonrechtersformule waardoor er minder ruimte overblijft voor de rechter om de gevolgen van een ontslag te compenseren. Ook is het nu niet alleen de kantonrechter die beslist maar bestaat er ook een mogelijkheid van hoger beroep. De nieuwe wet laat tot nu toe zien dat er meer ontbindingsverzoeken worden afgewezen. Dit heeft gevolgen voor zowel werkgever als werknemer in geval van een dreigend ontslag. Een en ander kan ook reden zijn om eerst in overleg te treden alvorens een verzoek in te dienen bij het UWV of de rechter. Wij kunnen u advies geven over wat de werkgever moet doen op het moment dat er sprake is va een arbeidsconflict/ dreigend ontslag. Wat kan van een werkgever worden verlangd als sprake is van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie? Is er sprake van ernstige verwijtbaarheid? Welke informatie heeft het UWV nodig bij een ontslagaanvraag? Arbeidsmediation kan een middel zijn om tot een oplossing te komen. Hierbij kan onze mediator u behulpzaam zijn. Is er een situatie waarbij de arbeidsovereenkomst niet langer kan voortduren kunnen wij u bijstaan in de onderhandelingen danwel in de procedure.  Naast een situatie van (dreigend ontslag) kunnen wij ook juridische bijstand bieden op andere arbeidsrechtelijk gebieden zoals een loonvordering of ziekte. U kunt er ook voor kiezen om met behulp van mediation tot een oplossing te komen. Transitievergoeding Regeling UWV ontslagprocedure Wet verbetering poortwachter