Lage kosten: Vanaf € 53.= all-in per persoon bij vergoeding door de Raad voor Rechtsbijstand. 
Partijen gaan op zoek naar een oplossing die aansluit bij hen beiden en alle partijen dienen naar afloop tevreden te zijn.
mediation in arbeidszaken 1/2 Een verstoorde arbeidsrelatie kan voor zowel de werknemer als de werkgever vervelende gevolgen hebben. Het kan invloed hebben op de productiviteit en het welbevinden, maar ook op de gezondheid van de werknemer. Het is in het belang van zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsrelatie zo snel mogelijk te herstellen. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen een beroep doen op mediation. Mediation is bedoeld voor het herstel van de arbeidsrelatie. Voor mediation kan gekozen worden bij een verstoorde arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer of tussen twee werknemers. De mediator begeleidt partijen bij de gesprekken met als doel een oplossing te vinden. De mediator treedt op als een onafhankelijk, neutrale derde partij. Met deze vorm van geschillenbeslechting wordt gezocht naar een constructieve oplossing, afgestemd op de specifieke situatie. De concreet gemaakte afspraken kunnen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Doordat in een arbeidsrelatie sprake is van een duurzame vertrouwensrelatie is deze relatie zeer geschikt voor mediation. Het komen tot een duurzame oplossing is voor deze relatie van belang. Door mediation in te zetten in een arbeidsrelatie is het mogelijk ziekteverzuim te voorkomen. Hiermee wordt veel geld en moeite bespaard en kan in een vroeger stadium naar een oplossing voor partijen worden gezocht. >
Er wordt geen beslissing genomen door een onafhankelijke derde met het risico dat er alleen verliezers zijn.
acta advocaten en mediators graafseweg 51 6512 BR NIJMEGEN 024 323 90 16 info@acta-advocaten.nl