acta advocaten en mediators graafseweg 51 6512 BR NIJMEGEN 024 323 90 16 info@acta-advocaten.nl
ambtenarenrecht Het ambtenarenrecht is anders dan het gewone arbeidsrecht.Voor u als ambtenaar gelden specifieke regels. Dit geldt voor de manier waarop u benoemd wordt, de manier waarop arbeidsvoorwaarden kunnen wijzigen, uw werkgever u kan bestraffen en de wijze waarop u ontslag kunt krijgen. Verder kent het ambtenarenrecht zijn eigen procedures. Als u behoefte heeft aan juridische ondersteuning, is het van groot belang dat u zich tijdig laat bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd is in het ambtenarenrecht. Remy Janischka heeft veel ervaring in het ambtenarenrecht. Hij heeft tientallen procedures gevoerd tegen gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en andere (zelfstandige) bestuursorganen. Hij heeft ambtenaren bijgestaan die disciplinair waren gestraft wegens plichtsverzuim, of die werden ontslagen.Verder heeft hij ambtenaren geholpen met re-integratiezaken, met functiewaarderingszaken, met problemen rondom arbeidsomstandigheden, (straf)overplaatsingen, reorganisaties, klokkenluiders, langdurige ziekte en pensioenproblemen. Heeft u een vraag over uw rechtspositie als ambtenaar? Of heeft u een probleem met uw werkgever? Neem dan gerust contact op met Remy Janischka.