acta advocaten en mediators graafseweg 51 6512 BR NIJMEGEN 024 323 90 16 info@acta-advocaten.nl
vreemdelingenrecht Bent u vluchteling, wilt u naar Nederland komen of hebt u een familielid dat naar Nederland wil komen? Onze vreemdelingenrechtspecialist kan u adviseren over de procedure die moet worden gevolgd en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan. Deze voorwaarden worden strikt nageleefd door de IND. Bij een aanvraag van een verblijfsvergunning is daarom de onderbouwing van belang. Welke documenten zijn nodig en waaraan moet zijn voldaan? Bij een onvolledige aanvraag zal de aanvraag worden afgewezen en zijn de legeskosten voor niets geweest. Wij geven een eerlijk advies over de verblijfsmogelijkheden van u, uw familie of partner of uw werknemer die naar Nederland willen komen of hier willen blijven en begeleiden u bij de procedure. In geval van een afwijzende beslissing kunnen wij namens u bezwaar aantekenen. Bent u vluchteling dan kunnen wij u bijstaan in uw asielprocedure of bij de gezinshereniging nadat u een verblijfsvergunning hebt gekregen.