acta advocaten en mediators graafseweg 51 6512 BR NIJMEGEN 024 323 90 16 info@acta-advocaten.nl
sociaal zekerheidsrecht U ontvangt een uitkering en daarmee moet u zich ook aan de voorwaarden houden die gelden voor het krijgen van een uitkering. Er geldt bijvoorbeeld een plicht om de informatie te geven die van belang is voor de uitkering. Terwijl u denkt altijd goed geïnformeerd te hebben denkt de uitkerende instantie hier anders over. Of er zou sprake zijn van samenwonen, maar is dat wel zo en wat zijn hierbij de regels? Indien de uitkerende instanties van mening is dat u zich niet aan de voorwaarden hebt gehouden kunnen de gevolgen groot zijn. Er kunnen maatregelen worden getroffen zoals het korten op de uitkering en er kunnen boetes worden opgelegd. Dit kan leiden tot acute financiële problemen. Het is dan ook zinvol om te kijken of de beslissing terecht is en als dit niet terecht is snel actie te ondernemen.  Wij kunnen u hierin adviseren en als het nodig is bezwaar maken tegen de beslissing van de uitkerende instantie en een spoedprocedure voeren bij de Rechtbank. Hebt u een beslissing ontvangen van de gemeente over bijvoorbeeld de beëindiging van uw uitkering? Wordt u ten onrechte gekort op uw uitkering of moet u een bedrag terugbetalen? Hebt u vragen over de beschikking van de gemeente UWV, SVB of een andere overheidsinstantie? Dan kunt u terecht bij onze specialisten op dit vakgebied.